Archive for the ‘Arabs’ Category

Another Arab Ahwazi is Hung

Thursday, January 31st, 2008

Following the hanging of four Arab Ahwazi human rights activists last December, Zamel BAwi, a 29-year-old son of one of the respected tribal leaders of the region was hung at 4 am today. Four of his brothers and a cousin remain in prison and face the possibility of same fate as Zamel. They are:

– Mohsen Bawi, 33

– Imad Bawi, 31

– Hani Bawi, 22

– Moslem Bawi, 19

– Asad Bawi, 34

According to the statement on Ahwaz Studies Centre website, three other prisoners are in danger of imminent execution. They are:

– Saeed Oudeh Saki, 35

– Abdolrasooul Ali Mazraeh, 56

– Faleh Abollah Almansouri, 60

Ahwaz Human Rights Organization is asking supporters to send appeals to various Iranian and international officials. For more information, please visit:

http://www.ahwazstudies.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2802&Itemid=48&lang=PR

or

www.ahwazhumanright.org


Arresting children in Ahvaz

Thursday, January 17th, 2008

Here is a report about children arrested at a memorial meeting and placed in prison in Ahvaz. Children are, perhaps, the most defenseless minority in Iran.

http://www.incrad.blogspot.com/

نقض حقوق بشر در بازداشت های کودکان اهواز

بنا به گزارشهای قابل تایید از منابع و مبارزین در طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی پس از حمله نیرو های حکومتی جمهوری سلامی به فعالین حقوق مدنی عرب زبان دراهواز مبارزات برابری طلبی این هم میهنان در استان خوزستان شکل جدید تری به خود گرفت.

پس از گذشت بیش ازده روزاز حمله نیروهای رژیم اسلامی به حسینیه حمزه سید الشهداء که منجر به دستگیری حدود 300 نفر از تجمع کنند گان در یک مراسم یادبود در تکیه شد اکنون پرونده این اعتراض در دادسرای انقلاب به آخوندی به نام امانت سپرده شد.نامبرده  نیز که تحت فشار اذهان متشنج عشایر منطقه برای آزادی کودکان زیر 15 سال بود رای بر تحویل این کودکان به کانون اصلاح تربیت داد.

مراسم ذکر شده برای گرامیداشت مرحوم مهدی حیدری از فعالین حقوق مدنی عشایر منطقه  بر علیه رژیم اسلامی و خواهان برابری و احیای حقوق مدنی هم میهنان خوزستانی بخصوص عشایر عرب زبان منطقه در خوزستان بود که به شدت تحت فشارهای رژیم قرار داشته و هفته گذشته بطور مشکوکی در گذشت. مرگ ناگهانی مهدی حیدری آل حیادره و نیز عشایر عرب زبان  منطقه را بشدت خشمگین نمود. این خشم عاقبت در مجلس شب هفت مرحوم حیدری جلوه نمود که  در این مجلس شاعران عرب زبان به رسم قبل از اسلام و بر اساس فرم سنتی عشایری در مرگ حماسی حیدری شروع به شعر خوانی نموده و مرگ او را شهادت نامیدند که در لفظ عربی مقام والایی از مرگ است. وبا ابراز خشم خویش  بر علیه رژیم وایادی آن  شعارهایی نیز سر دادند. که بلا فاصله از سوی نیروهای وِزارت اطلاعات و نیروی انتظامی محاصره شده و پس از درگیر ی و بهم زدن مراسم شب هفت نامبرده حدود سیصد نفر که اکثر آنها نوجوانان زیر پانزده سال بودند را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند در این درگیری تیراندازی نیز شد که گزارش موثقی از زخمی یا کشته شدن افراد بدست نرسیده است.

گزارش ها همچنان حاکی از تجمع خانواده و نیز عده ای ازعشایر منطقه مقابل در استانداری خوزستان در اهواز در روزهای گذشته دارد که این تجمعات نیز به وسیله ایادی رژیم با گاز اشک آور و باتوم و نیز دستگیری عده ای از معترضین حکایت می کند. در این یورش عده ای از مردان و زنان مجروح شدند که به وسیله نیروهای انتظامی به درمانگاه نظامی فرستاده شده اند و هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست.

پیش از این قرار بود که رای قطعی بر این پرونده پنج شنبه داده شود اما به دلایلی که هنوز اعلام نشده این رای اعلام نشده و نیز پروند هنوز در مرجله تحقیق در دادسرای انقلاب متوقف مانده است.

طبق دستور مقامات امنیتی استان انتشار اخبار این درگیری ها کا ملا سانسور و ایادی وزارت اطلاعات با انتشار شایعاتی در شهر اهواز سعی داشته اند این مراسم سنتی و عشایری را که همراه با دیگر هم میهنان در منطقه کیان اهواز برگزار شده بود بشکل دیگری جلوه دهند

در استان خوزستان عشایر عرب زبان ایرانی که از پیش از ورود اسلام همراه و همرزم با دیگر عشایر از جمله لر و بختیاری زندگی میکنند پس از واقعه پنجاه وهفت بشدت مورد سرکوب اهانت و بازخواست مکرر رژیم بوده اند در زمان قدرت حزب بعث در عراق عوامل این حزب بر اساس آرمانهای صدام حسین و حزب بعث با اعزام افرادی سعی در توسعه طرح تجزیه خوزستان داشتند که بعلت ریشه تاریخی هم میهنان عرب زبان در خاک ایران و بافت بسیار نزدیک و مخلوط اقوام ایرانی در این منطقه هیچگاه این آرمان شیطانی بیگانگان بواقعیت نپیوست و حتی در اوج قدرت صدام حسین و اشغال خاک ایران در این منطقه توسط وی نتوانست جامه عمل بپوشد

رژیم همواره با طرح سناریو های ورشکسته قصد ایجاد آشوب برای تثبیت مواضع ضد ملی و تشدید جو خفقان در این منطقه را داشته است و با ایجاد تشنج و درگیری با عشایر صلح طلب و میهن پرست غرب و جنوبغرب کشور که همیشه بعنوان مدافعین خط اول جبهه مقابله و مبارزه با بیگانگان و دفاع از آرمانهای ملی در ایران محسوب میشوند ؛ مرتبا به بهانه واهی تجزیه طلبی ؛ مورد آزار و اذیت قرار میدهد.

طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی در راستای توسعه آگاهی های عمومی برای احیا و ایفای حقوق مدنی و انسانی هم میهنان همبستگی و همدلی و همیاری نا گسستنی خود را با عشایر استان خوزستان رسما اعلام داشته و متذکر میگردد که تا دستیابی هم میهنان و بخصوص عشایر دلاور و مرزبان عرب زبان استان ؛ به حقوق سیاسی و مدنی و فردی ایشان همگام و متحد قدم خواهد برداشت و با تشکیل ستاد هماهنگی عشایر و ایلات و اقوام آماده دفاع از این هم میهنان است

سازمان اتحاد میهنی ایرانیان ( اجرا کننده طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی) دستیابی به حقوق برابر برای تما می ایرانیان را در یکپار چگی ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را آرمان تما می مبارزین درونمرزی ارزیابی میکند و تحرکات وابسته به بیگانه و وزارت اطلاعات رژیم را که عنوان تجزیه طلبی را به این مبارزین میهن پرست و برابری طلب را وارد نموده محکوم مینماید

با آرزوی پیرو زی و بهروزی در ایرانی آباد و آزاد