Archive for the ‘Dervishes’ Category

Thursday, March 18th, 2010

22 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي روز 24 اسفندماه در شعبه 101 دادگاه جزايي شهرستان گناباد به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس مورد محاكمه قرار گرفتنند .

در 28 تيرماه 88 13يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد كه پيكرش عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت گناباد دفن گردید. متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستاني ،‌ خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند. اين اجتماع قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی نیز دستگير و پس از ساعاتي آزاد شدند. سپس با كيفرخواست دادستاني گناباد، دراويش گنابادي به اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس متهم گرديدند.

اسامی 22 تن از دراويش که روز 24 اسفندماه در شعبه 101 دادگاه جزايي شهرستان گناباد  به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس  محاكمه شدند بدین قرار است:

1- علي كاشاني فر

2- محمد كاشاني فر

3 – شكرالله حسيني بيدختي

4- الياس حسيني بيدختي

5- حسين مهدوي مقدم بيدختي6

6 – عليرضا عباسي بيدختي

7- عبدالرضا كاشاني

8- سعيد كاشاني

9- حسن عباس زاده بيدختي

10- ابراهيم عباس زاده بيدختي

11- علي محمد امانيان

12- احسان امانيان

13- محمد علي جعفري

14- رضا كاخكي

15- بهروز مجاوري

16- روشن مجاوري

17- علي مروي

18- محمد مروي

19- روح الله صفري

20- رامين سلطانخواه

21- محمدعلي مير

22- ظفر علی  مقیمی

درابتداي جلسه علي موحدي راد به عنوان دادستان، شخصاً به دفاع از كيفرخواست تنظيمي پرداخت و سپس متهمين و وكلاي مدافع دراويش دفاعيات خود را مطرح كردند.

دو تن از افرادي كه محاكمه شدند از غیر دراویش و از اهالي گناباد بودند و در جلسه دادگاه اعلام نمودند كه ما درويش نيستيم اما از اينكه امروز با دراويش محاكمه مي شويم افتخار مي كنيم. صحبتهاي اين دو متهم با تشويق و ابراز احساسات حضار در جلسه همراه شد اما خشم دادستان و رياست دادگاه را برانگيخت به گونه اي كه وكلاي مدافع دراويش را تهديد به بازداشت كردند.

كيفرخواست دیکته شده به دادستان گناباد و گزارشهاي اداره اطلاعات همگي حكايت از توطئه اي آشكار عليه دراويش و پيروان طريقت نعمت اللهي گنابادي دارد . اهانت به اعتقادات متهمین و بیان تاريخچه اي كذب از تصوف در ايران و اظهارمسايلي بي ارتباط با اتهامات انتسابی در كيفرخواست، صرفاً به منظور  تشويش و انحراف ذهن قاضي و خوشایند مراکز امنیتی تنظيم شده و فرقه و ضاله خواندن درویشی در گزارشهاي اداره اطلاعات نمونه‌هايي از آن است.

نامه جمعی از دراویش گنابادی كيش به رياست قوه قضاييه

Thursday, March 18th, 2010

26 اسفند 88

باسمه تعالي

آقاي محمد صادق لاريجاني

رياست محترم قوه قضاييه

با سلام و احترام

اين جانبان جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن در جزيره كيش به استحضار مي رساند :

در ديماه سال 1387 براساس گزارش محرمانه ( و البته خلاف واقع ) اداره اطلاعات جزيره كيش ، عده زيادي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي تحت عنوان اتهامي ” تجمع غيرقانوني به منظور برهم زدن امنيت ملي ” بازداشت و مدتي را در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه امنيتي بندرعباس و کیش نگهداري شدند . همزمان منزل مسكوني آقاي هادي حبيبي ( از دراويش بازداشتي ) كه مركز اجتماع دراويش به منظور برگزاري مجالس عبادي و مذهبي بود نيز، برابر نامه شماره 19439/م/2719 مورخ 14/10/87 اداره اطلاعات پلمپ شد .

علاوه بر دراويش بازداشتي ، وكلاي مدافع آنها نيز در جزيره كيش با شكايت اداره اطلاعات مورد تعقيب قضايي قرار گرفتند و پرونده اتهامي آنها همچنان مفتوح است

نهايتاً در شهريورماه سال 88 به موجب دادنامه هاي صادره از سوي دادگاه انقلاب كيش ، دراويش از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودند و رياست محترم دادگستري نيز در یک اقدام قانوني و در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي ، به موجب دادنامه شماره 258 مورخ 23/9/88 حكم بر رفع پلمپ از منزل مسكوني آقاي هادي حبيبي را صادر كرد و در روز يكشنبه مورخ 16 اسفندماه از اين مكان رفع مزاحمت به عمل آمد و تحت تصرف قانوني دراويش قرار گرفت .

متأسفانه مأموران اداره اطلاعات كمافي السابق با خودمحوري و اعمال سليقه شخصي ، از اجراي دستور مقام قضايي استنكاف ورزیده و در ساعت 5 بعداز ظهر همان روز مجدداً در اقدامي غيرقانوني و برخلاف رأي دادگاه ، درب هاي ورودي اين منزل مسكوني را بسته و جوش دادند .

نكته حائز اهميت در اين پرونده آن است كه اداره اطلاعات ، دستگاه قضایی را صرفاً وسیله ای برای نیل به اهداف و اغراض خود می بیند و آنگاه که مقام قضایی ، با تدبيري شايسته و براي حفظ حيثيت و استقلال قضاوت ، مستنداً و مستدلاً رأی بر برائت دراویش و رفع پلمپ از مرکز عبادی آنها را صادر می کند ، اين نهاد امنيتي با موضع گیری در برابر آن و سوء استفاده از قدرت و موقعیت خود ، مانع اجرای امرمقام قضایی می شود.

آقاي لاريجاني ؛

برائت دراويش ازاتهام انتسابي و صدور دستور رفع پلمپ از مركز عبادي آنها نشان از تسلط علمي و دانش حقوقي رياست دادگستري كيش و اقتدار و شجاعت وي در برخورد با قانون ستيزي مأمورين و ضابطين تحت امر دارد اما متأسفانه بي اعتنايي اداره اطلاعات به دستور مقام قضايي و پلمپ و بستن مجدد اين مكان عبادي و تهديد و ارعاب دراويش از سوي اين نهاد امنيتي ، تدبيري شايسته بر تعقيب و مجازات مأمورين خاطي را مي طلبد تا رفع نگراني از شهروندان كرده و جایگاه و شأن عدليه را در جامعه حفظ نماید .

آقاي لاريجاني ؛

عملکرد دولتمردان و مسئولین مملکتی تابع ملاکها و معیارهایی باید باشد که آن را قانون می نامند و حکومت قانون است که مردم در پرتو آن می توانند احساس امنیت و آرامش کنند .اگر هر مقامی بر اساس اجتهاد و تعصبات دروني خویش اعمال سلیقه کرده و مستقلاً عمل نماید و یا تابع دستور رهبران طیف فکری و گروهی خود باشد آنگاه حاکمیت قانون دیگر معنا نخواهد داشت و ملت همچون بردگان مورد ظلم و ستم قرار گرفته و بازیچه رأی و اراده اصحاب قدرت خواهند بود . آیا قوه قضاییه مسئول حاکمیت قانون در کشور نیست؟ کدام نیرو بایستی مانع خودسری اربابان قدرت شود؟ آیا لجام گسیختگی و قانون ستیزی مدعیان ایجاد امنیت ، بزرگترین خطر برای امنیت کشور نیست ؟

اميد است با برخورد قاطع با ماموران اداره اطلاعات كيش به دليل سرپيچي از فرمان مقام عدليه و رفع ستم از دراويش ، گامی در جهت حاکمیت قانون برداشته شود.

جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي

Book documenting the persecution of the Gonabadi Dervishes Minority and the Destruction of their Hosseiniyeh in Qom During the Month of Bahman 1384/2006

Saturday, March 7th, 2009

To Download a digital copy of this book please click http://erfan-gonabadi.com/BOOK/gelayol-va-atash-1.pdf

Documents Show the Hand of the Iranian Authorities in Attacks Against the Gonabadi Dervishes in Boroujerd:

Saturday, March 7th, 2009

To download this document please click http://darvishan.info/doc/materiali/Boroujerd-version2.pdf

Ultimate Degradation of Sacred Site for Sufis.

Saturday, March 7th, 2009

Iranian security forces spread human waste and water to cover Takht-i-Foulad in Esfahan, the site of where Dervishes had planned to gather and perform their community obligatory prayers last Thursday

براي جلوگيري از نماز اداره اطلاعات اقدام به پاشيدن فضولات انساني در محل خرابه هاي تكيه تخت فولاد اصفهان نمود.

روز پنج شنبه 8 اسفند ماه 1387، بر حسب استنصار قبلی دراویش اصفهان جمع کثیری از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت برگزاری مجلس درویشی شب جمعه، در خرابه های تکیه درویش ناصر علی گرد هم آمدند. نیروهای امنیتی و مامورین خدمات شهری و آتش نشانی از ساعاتی قبل مقادیر زیادی کودانسانی و آب در محوطه تخت فولاد اصفهان پخش کردند تا مانع حضور دراویش و مراسم نماز آنها باشند.

دراويش محل برگزاری مجلس را پاک کرده و پس از تطهير آن در آنجا اقدام به برگزاري نماز و تشكيل مجلس فقري نمودند. مجلس درویشی شب جمعه اصفهان با حضور چهارصد تن از دراویش گنابادی در خرابه های حسینیه اصفهان برگزارگرديد. و اين در حالي بود كه تعداد زیادی از ماموران لباس شخصی و نيروي يگان ويژه ضد شورش و نيروي انتظامي کلانتریهای اصفهان این منطقه را بشدت تحت محاصره داشتند. اين مجلس بدون هیچ درگیری پایان یافت.

اين اقدام اداره اطلاعات اصفهان يعني پاشيدن فضولات انساني در محل برگزاري نماز بسياري از مردم اصفهان را با اين سوال مواجه كرد كه اولا ابداعات عمروعاص هنوز در ايران متولي دارد و از سوي ديگر مالياتي كه از مردم ايران گرفته ميشود و به عنوان حقوق به ماموران اطلاعات داده ميشود صرف خريد و پاشيدن فضولات انساني براي جلوگيري از اقامه نماز جماعت ميگردد. ارايت الذي ينهي عبدا اذا صلي

يكي از عابرين با صداي بلند به ديگران ابراز ميداشت با اين سياست قصد دارند اسلام را صادر كنند و در مجامع بين المللي حضور يابند. همينگونه رفتارهاي اين دوستان نادان و دشمنان داناست كه اسلام را در جهان نزد افكارعمومي بين المللي خوار كرده و ايرانيان در سراسر جهان سرافكنده هستند و هيچ دولتي در روي كره زمين با كشور ايران روابط حسنه ندارد و بلكه همه جهان كمر همت بسته اند تا ايران و حكومتش را از بين ببرند

List of Dervishes to be Transfered to Evin Prison

Monday, February 23rd, 2009

The many dervishes who have been imprisoned after their recent demonstrations are now in the process of getting transferred by the authorities to the notorious Evin prison. 118 of their names are included here but this list does not include the names of all inmates in custody at the moment.

To view the list (more…)