آزادی تعدادی از زندانیان بهائی بازداشت شده پس از وقایع عاشورا

Human Rights Activists News Agency

10/12/1388

سه تن از زندانیان بهایی روز شنبه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.

خبرگزاری هرانا – ابراهیم شادمهر، زاوش شادمهر و فرید روحانی با پرداخت قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش هرانا، در تاریخ 8 اسفند ابراهیم شادمهر، زاوش شادمهر و فرید روحانی با پرداخت ضمانت آزاد شدند. برای چند تن دیگر از بازداشت شدگان پس از عاشورا نیز قرار ضمانت و وثیقه گذاشته شده است. این گروه عبارت هستند از لواء خانجانی، ژینوس سبحانی، آرتین غصنفری و مونا هویدایی (میثاقی). نیکاو هویدایی دو روز پیش ازاد شده بود.

روند مشاهده شده اخیر تعیین وثیقه های بسیار بالا و سنگین برای دیگر بازداشت شده گان بهائی است. اخبار تکمیلی در مورد آزادی این گروه و دیگر زندانیان به اطلاع خواهد رسید.

http://hra-news2.info/news/13423.aspx

21 Responses to “آزادی تعدادی از زندانیان بهائی بازداشت شده پس از وقایع عاشورا”

 1. Jacob Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 2. Wade Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 3. Lance Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. lyle Says:

  .

  ñïñ!…

 5. Tommy Says:

  .

  tnx for info!…

 6. brent Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 7. adam Says:

  .

  tnx!…

 8. frederick Says:

  .

  ñïñ!!…

 9. jackie Says:

  .

  thanks!…

 10. corey Says:

  .

  good info!…

 11. Darryl Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 12. shannon Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 13. edward Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 14. alfonso Says:

  .

  áëàãîäàðþ….

 15. roland Says:

  .

  tnx for info!!…

 16. herbert Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 17. Michael Says:

  .

  ñïñ!…

 18. shannon Says:

  .

  tnx….

 19. Michael Says:

  .

  thanks!!…

 20. Dwight Says:

  .

  ñïàñèáî!…

 21. Marshall Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.