احضار و تهديد دراويش روستاي كهنشويه در استان هرمزگان


21 اسفند 1388


در ادامه تضييع حقوق دراويش اداره اطلاعات استان هرمزگان دراويش روستای كهنشويه از توابع بخش رودان در شهرستان ميناب واقع در ۱۲۰ کیلومتری شرق بندرعباس مورد تهديد ماموران اطلاعات قرار گرفتند.


عبدالله رحیمی (مجلس دار شب جمعه کهنشویه)،شهباز فخاری (مجلس دار شب دوشنبه کهنشویه) و ناصر زعیمی طي روزهاي گذشته کرارا به ستاد خبري اطلاعات بندرعباس احضار و به جرم درويشي مورد تفتيش عقيده و تهديد مأمورين اداره اطلاعات قرار گرفتند.


اداره اطلاعات از این افراد خواسته تا مجالس درويشي در این روستا را تعطیل نموده و در مجالس درويشي شرکت ننمایند.


عبدالله رحيمي نيز قبلاً در سال 1379 به جرم تشكيل مجالس فقري همراه با يكي ديگر از دراويش به نام عبّاس دلاوري توسط اداره اطلاعات بازداشت مي‌شود كه با پيگيري دراويش وزارت كشور استانداري بندرعبّاس را مكلّف مي‌نمايد تا آنها را آزاد كند. ولي فرماندار رودان تمكين ننمود كه موجب شد تا صدها نفر از دراويش منطقه مقابل فرمانداري رودان تحصّن نمايند و اين اقدام دراويش منجر به آزادي نامبردگان شد. با اين حال دادگاه عمومي رودان هر يك از متهمين را بر اساس حكم 79/2/1527 مورخ 7/12/1379 به سه ماه و نيم حبس تعزيري بابت اهانت به مأمورين ادارة اطلاعات و قضات دادگستري (براي طرح دادخواست و اقامة دعوي عليه ماموران اطلاعات)،40 ضربه شلّاق تعزيري بابت تشويش اذهان عمومي از طريق تشكيل جلسات درويشي (براي خواندن كتب نظم و نثر عرفاني) و 20 ضربه شلّاق تعزيري بابت نشر اكاذيب از طريق نامه‌نگاري و بيان مطالب خلاف واقع و كذب (يعني شكايت از رفتار مقامات محلّي به مسؤولين رده‌هاي بالاتر) محكوم مي‌نمايد. دادگاه (تجديد نظر) انقلاب اسلامي ميناب براساس دادنامة شمارة 1006/80 مورخ 27/3/1380 حكم صادره را لغو و رأي برائت نامبردگان را صادر نمود.

67 Responses to “احضار و تهديد دراويش روستاي كهنشويه در استان هرمزگان”

 1. CAMERON Says:


  PillSpot.org. Canadian Health&Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Best quality drugs. High quality drugs. Order pills online

  Buy:Female Pink Viagra.Prozac.Wellbutrin SR.Zocor.Benicar.Aricept.Acomplia.Lipitor.Amoxicillin.Female Cialis.Lipothin.Seroquel.Advair.Zetia.Ventolin.Buspar.Cozaar.Nymphomax.SleepWell.Lasix….

 2. GUY Says:

  symbicort vs advair

  Buyno prescription…

 3. TIMOTHY Says:

  dosage of amoxicillin for respiratory disorder

  Buygeneric drugs…

 4. ANTHONY Says:

  ..

  Buydrugs without prescription…

 5. FERNANDO Says:

  Buyno prescription…

 6. GREGORY Says:

  Buygeneric pills…

 7. ALBERTO Says:

  .

  Buywithout prescription…

 8. DARRELL Says:

  Buygeneric meds…

 9. MARCUS Says:

  < a href=”http://my.gardenguides.com/members/buy-Cialis? buy@Cialis.now

  Buygeneric drugs…

 10. GUY Says:

  .

  Buyno prescription…

 11. ANDREW Says:

  ..

  Buynow it…

 12. PHILIP Says:

  ..

  Buynow it…

 13. CHRIS Says:

  Verapamil

  Buygeneric drugs…

 14. MATTHEW Says:

  what is the shelf life of zyrtec

  Buynow it…

 15. KYLE Says:

  alternative for warfarin medication

  Buynow…

 16. RUSSELL Says:

  Zofran

  Buygeneric pills…

 17. PAUL Says:

  zoloft works

  Buygeneric pills…

 18. CLINTON Says:

  Vitamin E

  Buygeneric drugs…

 19. CURTIS Says:

  Zoloft

  Buynow it…

 20. MIGUEL Says:

  claritin eye drops

  Buygeneric drugs…

 21. CHRISTIAN Says:

  Orlistat

  Buyit now…

 22. REGINALD Says:

  Synthroid

  Buygeneric pills…

 23. GILBERT Says:

  singulair hyper

  Buygeneric drugs…

 24. HUBERT Says:

  Prozac

  Buyno prescription…

 25. CHESTER Says:

  Prozac

  Buygeneric meds…

 26. PETER Says:

  buy orlistat alli

  Buygeneric drugs…

 27. CHRIS Says:

  Rogaine

  Buygeneric meds…

 28. CARL Says:

  ..

  Buyit now…

 29. LEON Says:

  dermatologic vitamin e face cream

  Buygeneric drugs…

 30. JAIME Says:

  ..

  Buydrugs without prescription…

 31. GREGORY Says:

  .

  Buygeneric pills…

 32. ALLEN Says:

  Buydrugs without prescription…

 33. JOSHUA Says:

  ..

  Buygeneric meds…

 34. ALBERT Says:

  Buydrugs without prescription…

 35. SHAUN Says:

  .

  Buygeneric pills…

 36. KENNY Says:

  ..

  Buydrugs without prescription…

 37. DENNIS Says:

  Buyit now…

 38. DAN Says:

  Buygeneric drugs…

 39. DENNIS Says:

  Buyit now…

 40. JACOB Says:

  Buygeneric drugs…

 41. TERRY Says:

  Buydrugs without prescription…

 42. KURT Says:

  .

  Buyit now…

 43. WAYNE Says:

  Buyno prescription…

 44. IVAN Says:

  Buywithout prescription…

 45. DAN Says:

  Buygeneric drugs…

 46. THOMAS Says:

  .

  Buyit now…

 47. HARRY Says:

  .

  Buygeneric drugs…

 48. RICK Says:

  ..

  Buynow…

 49. ROLAND Says:

  Buyit now…

 50. REX Says:

  .

  Buyit now…

 51. FRANCISCO Says:

  ..

  Buyno prescription…

 52. JEROME Says:

  .

  Buynow it…

 53. KURT Says:

  .

  Buyit now…

 54. roger Says:

  .

  good info….

 55. marion Says:

  .

  good info….

 56. Frank Says:

  .

  thanks!…

 57. randall Says:

  .

  ñïñ….

 58. christopher Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 59. juan Says:

  .

  ñïñ….

 60. keith Says:

  .

  ñïñ….

 61. Jose Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 62. Adam Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 63. Reginald Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 64. michael Says:

  .

  tnx for info!…

 65. Hector Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 66. joel Says:

  .

  good info….

 67. Robert Says:

  .

  tnx for info….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.