تظاهرات هواداران کمیته جهانی دفاع از حقوق دراويش و دانشجویان ايران در لندن جمعه21 اسفند 1388

اینسایدآف ایران /  جمعه ٢١  اسفند ماه ۱۳۸۸ – روز گذشته هواداران کمیته جهانی دفاع از دراویش و دانشجویان ایران، در شهر لندن دست به تظاهرات خیابانی زدند که با استقبال وسیع مردم روبرو شد. این تظاهرات که در برابر مرکز “عفو بین المللی انگلستان” برپا شد توجه بسیاری را به خود جلب کرد. عابران و مردم،  عموما با ابراز انزجار نسبت به سرکوبهای مستمر مردم شریف و آزاده هموطن ما، برای پيروزی آزاديخواهان به همدلی و اعلام حمایت اقدام کردند. سلسله تظاهرات و حرکتهای اعتراضي از این قبیل، به همت هواداران و علاقمندان کمیته جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران در دیگر شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا نيز برگزار خواهد شد.

کمیته جهاني دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران

بروکسل – تورنتو – واشنگتن

دوازده مارس دوهزار و ده میلادی

11 Responses to “تظاهرات هواداران کمیته جهانی دفاع از حقوق دراويش و دانشجویان ايران در لندن جمعه”

 1. HOWARD Says:

  ..

  Buy it now!…

 2. Oliver Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. anthony Says:

  .

  thanks for information!!…

 4. Allen Says:

  .

  tnx for info….

 5. gene Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. Sam Says:

  .

  ñïñ!…

 7. Adam Says:

  .

  ñïñ….

 8. louis Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 9. Patrick Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. Hector Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. ted Says:

  .

  ñïàñèáî….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.