نامه جمعی از دراویش گنابادی كيش به رياست قوه قضاييه

26 اسفند 88

باسمه تعالي

آقاي محمد صادق لاريجاني

رياست محترم قوه قضاييه

با سلام و احترام

اين جانبان جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن در جزيره كيش به استحضار مي رساند :

در ديماه سال 1387 براساس گزارش محرمانه ( و البته خلاف واقع ) اداره اطلاعات جزيره كيش ، عده زيادي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي تحت عنوان اتهامي ” تجمع غيرقانوني به منظور برهم زدن امنيت ملي ” بازداشت و مدتي را در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه امنيتي بندرعباس و کیش نگهداري شدند . همزمان منزل مسكوني آقاي هادي حبيبي ( از دراويش بازداشتي ) كه مركز اجتماع دراويش به منظور برگزاري مجالس عبادي و مذهبي بود نيز، برابر نامه شماره 19439/م/2719 مورخ 14/10/87 اداره اطلاعات پلمپ شد .

علاوه بر دراويش بازداشتي ، وكلاي مدافع آنها نيز در جزيره كيش با شكايت اداره اطلاعات مورد تعقيب قضايي قرار گرفتند و پرونده اتهامي آنها همچنان مفتوح است

نهايتاً در شهريورماه سال 88 به موجب دادنامه هاي صادره از سوي دادگاه انقلاب كيش ، دراويش از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودند و رياست محترم دادگستري نيز در یک اقدام قانوني و در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي ، به موجب دادنامه شماره 258 مورخ 23/9/88 حكم بر رفع پلمپ از منزل مسكوني آقاي هادي حبيبي را صادر كرد و در روز يكشنبه مورخ 16 اسفندماه از اين مكان رفع مزاحمت به عمل آمد و تحت تصرف قانوني دراويش قرار گرفت .

متأسفانه مأموران اداره اطلاعات كمافي السابق با خودمحوري و اعمال سليقه شخصي ، از اجراي دستور مقام قضايي استنكاف ورزیده و در ساعت 5 بعداز ظهر همان روز مجدداً در اقدامي غيرقانوني و برخلاف رأي دادگاه ، درب هاي ورودي اين منزل مسكوني را بسته و جوش دادند .

نكته حائز اهميت در اين پرونده آن است كه اداره اطلاعات ، دستگاه قضایی را صرفاً وسیله ای برای نیل به اهداف و اغراض خود می بیند و آنگاه که مقام قضایی ، با تدبيري شايسته و براي حفظ حيثيت و استقلال قضاوت ، مستنداً و مستدلاً رأی بر برائت دراویش و رفع پلمپ از مرکز عبادی آنها را صادر می کند ، اين نهاد امنيتي با موضع گیری در برابر آن و سوء استفاده از قدرت و موقعیت خود ، مانع اجرای امرمقام قضایی می شود.

آقاي لاريجاني ؛

برائت دراويش ازاتهام انتسابي و صدور دستور رفع پلمپ از مركز عبادي آنها نشان از تسلط علمي و دانش حقوقي رياست دادگستري كيش و اقتدار و شجاعت وي در برخورد با قانون ستيزي مأمورين و ضابطين تحت امر دارد اما متأسفانه بي اعتنايي اداره اطلاعات به دستور مقام قضايي و پلمپ و بستن مجدد اين مكان عبادي و تهديد و ارعاب دراويش از سوي اين نهاد امنيتي ، تدبيري شايسته بر تعقيب و مجازات مأمورين خاطي را مي طلبد تا رفع نگراني از شهروندان كرده و جایگاه و شأن عدليه را در جامعه حفظ نماید .

آقاي لاريجاني ؛

عملکرد دولتمردان و مسئولین مملکتی تابع ملاکها و معیارهایی باید باشد که آن را قانون می نامند و حکومت قانون است که مردم در پرتو آن می توانند احساس امنیت و آرامش کنند .اگر هر مقامی بر اساس اجتهاد و تعصبات دروني خویش اعمال سلیقه کرده و مستقلاً عمل نماید و یا تابع دستور رهبران طیف فکری و گروهی خود باشد آنگاه حاکمیت قانون دیگر معنا نخواهد داشت و ملت همچون بردگان مورد ظلم و ستم قرار گرفته و بازیچه رأی و اراده اصحاب قدرت خواهند بود . آیا قوه قضاییه مسئول حاکمیت قانون در کشور نیست؟ کدام نیرو بایستی مانع خودسری اربابان قدرت شود؟ آیا لجام گسیختگی و قانون ستیزی مدعیان ایجاد امنیت ، بزرگترین خطر برای امنیت کشور نیست ؟

اميد است با برخورد قاطع با ماموران اداره اطلاعات كيش به دليل سرپيچي از فرمان مقام عدليه و رفع ستم از دراويش ، گامی در جهت حاکمیت قانون برداشته شود.

جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي

105 Responses to “نامه جمعی از دراویش گنابادی كيش به رياست قوه قضاييه”

 1. CLINTON Says:

  ████████►BUY LEVITRA◀███████…

  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲…

 2. JUAN Says:

  Accupril

  Buygeneric drugs…

 3. DON Says:

  does accupril come in a generic

  Buynow…

 4. DERRICK Says:

  Cialis discount

  Buyno prescription…

 5. GABRIEL Says:

  Abilify

  Buygeneric pills…

 6. WADE Says:

  abilify and orgasm

  Buygeneric pills…

 7. LAWRENCE Says:

  Buygeneric meds…

 8. JIMMIE Says:

  ..

  Buywithout prescription…

 9. JOHN Says:

  ..

  Buyit now…

 10. SHAWN Says:

  Buynow…

 11. DARRELL Says:

  Buygeneric meds…

 12. MARK Says:

  tylenol zyrtec recall

  Buyno prescription…

 13. CARLTON Says:

  .

  Buygeneric drugs…

 14. RON Says:

  .

  Buywithout prescription…

 15. DARRYL Says:

  .

  Buygeneric meds…

 16. DANIEL Says:

  Buygeneric drugs…

 17. TIM Says:

  .

  Buynow…

 18. BRIAN Says:

  .

  Buywithout prescription…

 19. KIRK Says:

  Buygeneric drugs…

 20. TERRY Says:

  < a href=”http://my.gardenguides.com/members/buy-Cialis? best@place.to.buy.cialis.in.toronto

  Buygeneric pills…

 21. ALVIN Says:

  < a href=”http://my.gardenguides.com/members/buy-Tramadol? buy@Tramadol.now

  Buyno prescription…

 22. ROLAND Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 23. ERNEST Says:

  .

  Buyno prescription…

 24. RALPH Says:

  Buywithout prescription…

 25. HARVEY Says:

  ..

  Buygeneric pills…

 26. COREY Says:

  ..

  Buygeneric meds…

 27. DARRYL Says:

  .

  Buyit now…

 28. JESSIE Says:

  Zyvox

  Buydrugs without prescription…

 29. SEAN Says:

  Zyrtec

  Buydrugs without prescription…

 30. DON Says:

  xeloda

  Buynow…

 31. PHILIP Says:

  xeloda bleeding

  Buygeneric meds…

 32. REX Says:

  Zoloft

  Buygeneric drugs…

 33. LARRY Says:

  buy zithromax online

  Buyno prescription…

 34. JAVIER Says:

  buy zinc anode everett wa

  Buygeneric meds…

 35. DENNIS Says:

  Voltaren

  Buyno prescription…

 36. COREY Says:

  diovan

  Buyit now…

 37. DARRYL Says:

  zyrtec benadryl

  Buyit now…

 38. HERMAN Says:

  Xenical

  Buynow…

 39. MAURICE Says:

  asperger zoloft 100

  Buydrugs without prescription…

 40. WESLEY Says:

  Vitamin E

  Buynow…

 41. ANDY Says:

  Vitamin B

  Buynow it…

 42. MATHEW Says:

  where to buy lamisil

  Buygeneric drugs…

 43. DANA Says:

  pharmacokinetics of zyrtec

  Buyit now…

 44. DUSTIN Says:

  pyrantel pamoate gets rid of which worms

  Buydrugs without prescription…

 45. ALLEN Says:

  Yaz

  Buygeneric drugs…

 46. DONNIE Says:

  purim wiki

  Buydrugs without prescription…

 47. NICHOLAS Says:

  Omnicef

  Buynow it…

 48. JESSIE Says:

  Synthroid

  Buygeneric pills…

 49. LUTHER Says:

  risperdal m-tab

  Buygeneric drugs…

 50. VIRGIL Says:

  Retin A

  Buywithout prescription…

 51. LONNIE Says:

  Remeron

  Buyno prescription…

 52. CLINTON Says:

  Purim

  Buyno prescription…

 53. ALEX Says:

  purim suddah

  Buygeneric meds…

 54. JULIO Says:

  depo provera shot how young can you be to take it

  Buyno prescription…

 55. ALVIN Says:

  Zoloft

  Buyno prescription…

 56. ANDRE Says:

  Synthroid

  Buygeneric meds…

 57. ROBERTO Says:

  can i take expired zyrtec

  Buygeneric drugs…

 58. DUANE Says:

  savella diabetes blood sugar

  Buygeneric drugs…

 59. RUSSELL Says:

  Pulmicort

  Buywithout prescription…

 60. DANIEL Says:

  Buyno prescription…

 61. EDDIE Says:

  ..

  Buynow it…

 62. MANUEL Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 63. ADRIAN Says:

  ..

  Buynow it…

 64. LOUIS Says:

  .

  Buyit now…

 65. MATTHEW Says:

  Buyno prescription…

 66. TREVOR Says:

  .

  Buygeneric drugs…

 67. STUART Says:

  Buygeneric pills…

 68. GLEN Says:

  .

  Buydrugs without prescription…

 69. CHARLIE Says:

  .

  Buygeneric drugs…

 70. RICKY Says:

  Buygeneric meds…

 71. MELVIN Says:

  ..

  Buywithout prescription…

 72. ANTONIO Says:

  .

  Buygeneric meds…

 73. DEREK Says:

  .

  Buywithout prescription…

 74. WILLARD Says:

  Buywithout prescription…

 75. EDDIE Says:

  Buywithout prescription…

 76. SHAUN Says:

  Buygeneric meds…

 77. PHILIP Says:

  ..

  Buyit now…

 78. JULIAN Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 79. MARK Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 80. EDDIE Says:

  ..

  Buywithout prescription…

 81. BERNARD Says:

  ..

  Buynow it…

 82. CLAUDE Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 83. SCOTT Says:

  Buygeneric drugs…

 84. JARED Says:

  ..

  Buydrugs without prescription…

 85. DENNIS Says:

  Buyit now…

 86. WARREN Says:

  Buyit now…

 87. HECTOR Says:

  ..

  Buynow…

 88. MELVIN Says:

  Buydrugs without prescription…

 89. SALVADOR Says:

  Buygeneric pills…

 90. ROBERTO Says:

  .

  Buynow…

 91. FRANKLIN Says:

  .

  Buygeneric pills…

 92. LEROY Says:

  ..

  Buynow it…

 93. ALFRED Says:

  Buyno prescription…

 94. LYNN Says:

  Buyit now…

 95. CARLTON Says:

  .

  Buyit now…

 96. JUAN Says:

  Buyno prescription…

 97. TED Says:

  ..

  Buynow it…

 98. SALVADOR Says:

  ..

  Buyit now…

 99. Martin Says:

  .

  ñïñ!…

 100. edwin Says:

  .

  ñïñ!!…

 101. Freddie Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 102. ricardo Says:

  .

  thanks….

 103. Ryan Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 104. Leroy Says:

  .

  tnx!!…

 105. alejandro Says:

  .

  thank you!!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.