پنجاه جوان بهايی ممنوع‌الخروج شدند، رهانا

نام ۵۰ جوان بهايی ساکن شيراز در ليست ممنوع الخروجی‌ها قرار گرفته و آن‌ها نمی‌توانند از کشور خارج شوند.

رهانا: اين ۵۰ نفر پيش از اين به علت خدمات اجتماعی در روستاهای محروم اطراف شيراز در ۲۹ ارديبهشت ۸۵ دستگير شده بودند و با وجود داشتن جواز قانونی برای آموزش به کودکان اين محله ها، اطلاعات شيراز آنان را به ۳ سال شرکت اجباری در کلاس های تبليغات اسلامی مجبور کرد.

به گزارش خبرنگار رهانا لازم به ذکر است که کلاس‌ها به توهين و تحقير و تمسخر بر اين ۵۰ جوان و باورهايشان سپری می‌شود.
در ضمن ۳ تن ديگر از اين جوانان نيز به ۴ سال حبس در زندان شيراز محکوم شدند و از آبان سال ۸۶ دوران محکوميت خود را آغاز کردند. ساسان تقوا، هاله روحی و رها ثابت نام اين سه زندانی بهايی است.
حال علاوه بر کلاس‌های توهين آميری که آنان ملزم به شرکت در آنند، ۵۰ تن از ايشان اجازه خروج از کشور را نيز نخواهند داشت.

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/03/102449.php

44 Responses to “پنجاه جوان بهايی ممنوع‌الخروج شدند، رهانا”

 1. CARLOS Says:

  ████████►BUY CIALIS◀████████…

  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲…

 2. KARL Says:

  Abilify

  Buygeneric pills…

 3. WALTER Says:

  Buyno prescription…

 4. CLAUDE Says:

  Buygeneric pills…

 5. LEE Says:

  Buygeneric drugs…

 6. JULIAN Says:

  .

  Buywithout prescription…

 7. GABRIEL Says:

  Benuryl

  Buywithout prescription…

 8. GLENN Says:

  Zyrtec

  Buygeneric pills…

 9. DAN Says:

  zovirax acyclovir

  Buydrugs without prescription…

 10. JAMIE Says:

  Zyrtec

  Buygeneric drugs…

 11. RANDY Says:

  Vitamin B

  Buygeneric drugs…

 12. VICTOR Says:

  kids tylenol recall

  Buygeneric meds…

 13. WARREN Says:

  Rogaine

  Buydrugs without prescription…

 14. ANDY Says:

  Pulmicort

  Buywithout prescription…

 15. LONNIE Says:

  Prozac

  Buyno prescription…

 16. WARREN Says:

  Risperdal

  Buydrugs without prescription…

 17. BEN Says:

  .

  Buydrugs without prescription…

 18. JOSE Says:

  ..

  Buygeneric pills…

 19. CORY Says:

  ..

  Buynow it…

 20. BENJAMIN Says:

  Buygeneric drugs…

 21. BRENT Says:

  Buygeneric pills…

 22. HOWARD Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 23. DARREN Says:

  .

  Buywithout prescription…

 24. DARRYL Says:

  ..

  Buygeneric meds…

 25. CODY Says:

  .

  Buygeneric drugs…

 26. RAMON Says:

  Buygeneric pills…

 27. JOSE Says:

  ..

  Buygeneric drugs…

 28. KARL Says:

  Buygeneric drugs…

 29. CLIFTON Says:

  ..

  Buyit now…

 30. ANDY Says:

  ..

  Buyno prescription…

 31. GREG Says:

  .

  Buywithout prescription…

 32. SCOTT Says:

  Buygeneric drugs…

 33. benjamin Says:

  .

  good info!!…

 34. douglas Says:

  .

  thank you!…

 35. paul Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 36. Oscar Says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 37. louis Says:

  .

  hello….

 38. hugh Says:

  .

  tnx for info!!…

 39. Curtis Says:

  .

  ñïñ….

 40. Antonio Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 41. Ricky Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 42. Ramon Says:

  .

  good info!!…

 43. wendell Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 44. Joey Says:

  .

  ñïàñèáî!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.