پيام فنائيان، از بهائيان دستگير شده پس از اعتراضات، به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شد، هرانا

خبرگزاری هرانا – پيام فنائيان، از بهائيان دستگير شده پس از اعتراضات مردمی در روز ۶ دی ماه(عاشورا) از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شده است.

به گزارش هرانا، آقای پيام فنائيان يکی از قربانيان سناريوسازی امنيتی عليه جامعه بهائی است که در تاريخ ۱۳ دی ماه سال گذشته به همراه ۱۰ نفر ديگر در تهران بازداشت شده است.

شايان ذکر است هنوز اين حکم به طور کتبی به شخص وی ابلاغ نشده است ولی به وکيل دولتی و منصوب شده از سوی دادگاه او تفهيم شده است

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/03/102568.php.

19 Responses to “پيام فنائيان، از بهائيان دستگير شده پس از اعتراضات، به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شد، هرانا”

 1. Webmaster Says:

  Please e-mail me your contacts. I have a question

  Thank you!!!…

 2. roberto Says:

  .

  thank you!…

 3. attorney in rochester ny Says:

  attorney in rochester ny…

  Iran Minority News » Blog Archive » پيام فنائيان، از بهائيان دستگير شده پس از اعتراضات، به Û¶ سال ح؅

 4. Reginald Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 5. kelly Says:

  .

  good….

 6. dave Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. benjamin Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 8. sergio Says:

  .

  good info!…

 9. Henry Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 10. Jackie Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 11. Joe Says:

  .

  tnx!!…

 12. Shaun Says:

  .

  thanks for information….

 13. bruce Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 14. Donnie Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 15. Cecil Says:

  .

  thanks for information!!…

 16. Douglas Says:

  .

  ñïñ!…

 17. charlie Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 18. Antonio Says:

  .

  ñïñ….

 19. Phillip Says:

  .

  good!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.